Zespół Wokalno – Taneczny "Serduszka"

Działalność Ośrodka » Zespół Wokalno – Taneczny "Serduszka"

Zespół został założony w 2001 r., z inicjatywy mgr Jolanty Sołtysiak i mgr Małgorzaty Łyko, które pełnią funkcję opiekunów zespołu.

 

Należą do niego dzieci przejawiające zdolności wokalne i taneczne albo  jedynie dobre chęci. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, zaś punktem kulminacyjnym – udział  w corocznie organizowanym  Festiwalu „MUZYCZNA SCENA INTEGRACJI”.

 

Nasi podopieczni realizują się w występach wokalnych i tanecznych, co zawsze znajduje uznanie w oczach jury.  Wszyscy artyści otrzymują liczne wyróżnienia i nagrody.

 

Występy prezentowane są również w czasie  uroczystości szkolnych, gdzie mają okazję obejrzeć je zaproszeni goście,   rodzice uczniów i cała społeczność Ośrodka a także na  imprezach pozaszkolnych ( DPS – y, konkursy międzyszkolne ).