Zdalne Zajęcia

ZDALNE ZAJĘCIA INTERNATOWYCH Grup Wychowawczych

1. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  proces edukacyjno-wychowawczy Grup Wychowawczych INTERNATU będzie realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Każdy wychowanek ma prawo korzystać w miarę swoich możliwości technicznych i zdrowotnych z przygotowanych zajęć edukacyjnych w systemie zdalnym.

3. Zasady komunikacji z uczniami ustalają poszczególni wychowawcy.

4. W zdalnych zajęciach wykorzystana będzie komunikacja poprzez stronę Ośrodka, pocztę elektroniczną, platformy edukacyjne, komunikatory lub grupy społecznościowe, itp.

5. Przygotowane przez wychowawców materiały/propozycje zajęć zawierać będą treści dopasowane wiekowo dla naszych wychowanków z podziałem na cztery grupy :

  • GRUPA I wychowankowie uczęszczający do klas 1,2,3

  • GRUPA II wychowankowie uczęszczający do klas 4,5,6

  • GRUPA III wychowankowie uczęszczający do klas 7,8

  • GRUPA IV wychowankowie uczęszczający do Szkoły Przysposabiającej do pracy.

6. Treści zajęć są zgodne z planem pracy internatu i są dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych w tym niepełnosprawności. Materiały są przygotowywane i opracowane przez wszystkich wychowawców pracujących w Internacie SOSW nr1.

W zakładce ZDALNE ZAJĘCIA znajdziecie materiały i narzędzia dostępne rodzicom i uczniom z uwzględnieniem higieny oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

Zachęcamy  Państwa do skorzystania także z materiałów:

Jest to dla nas wszystkich nowa i wymagająca sytuacja, ale liczymy że wspólnie podołamy trudnościom związanym z czasowym ograniczeniem funkcjonowania naszego Internatu .

Życzymy dużo zdrowia i pogody ducha.

ZDALNE ZAJĘCIA