Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia Specjalistyczne » Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie języka angielskiego prowadzone są przez mgr Małgorzatę Potocką. Realizowane są z myślą o dzieciach niepełnosprawnych intelektualnie, które rozpoczynają lub kontynuują naukę języka angielskiego. Uwzględniają indywidualne możliwości uczniów, między innym takie aspekty jak stopień niepełnosprawności, tempo pracy, czy zaburzone zachowania.

 

Nauka języka ma sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dziecka, szczególnie jej zadaniem jest: uwrażliwienie dzieci na język angielski, rozwijanie świadomości językowej, kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego, motywowanie do efektywnej pracy, rozwijanie poszczególnych sprawności językowych oraz rozbudzanie zainteresowań kulturą krajów anglojęzycznych.

 

Olbrzymia rola społeczna języka to prawda, której nie trzeba dowodzić. Język jako najlepsze narzędzie wymiany myśli i uczuć, środek porozumiewania się ludzi między sobą spełnia doniosłą rolę.

 

Wczesny kontakt z językiem obcym będzie zapewniał rozwój potencjału intelektualnego dziecka, a także jego społeczne i interkulturowe przystosowanie oraz otwartość i akceptację odmienności nie tylko językowej.    

 

Dwujęzyczność przyczynia się bowiem do lepszego i łatwiejszego zrozumienia otaczającego świata, kultury, praw i panujących zwyczajów. Według wielu naukowców język obcy rozwija tolerancję oraz integruje z otaczającym środowiskiem, co w przypadku dzieci
z upośledzeniem jest niezmiernie ważne. Uczeń pośród tych wielokulturowych kręgów będzie rozwijał swój światopogląd i zwiększał swoją aktywność – poszerzy własne kompetencje.