Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie

Aktualności » Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie

Po raz kolejny nasza placówka przystąpiła do akcji charytatywnej organizowanej przez Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie -„ Święty Mikołaj na Kresach”. Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” już od wielu lat rok w rok wspiera najbardziej potrzebujących rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich – Wileńszczyzna, Lwów, a szczególnie na Białoruś. Głównych celem akcji  jest zebranie żywności , funduszy. My przekazaliśmy zebrane środki finansowe i słodycze. Wszystkim darczyńcom, którzy wsparli akcję na terenie naszej placówki serdecznie dziękujemy.