Szkolny Konkurs Recytatorski

Aktualności » Szkolny Konkurs Recytatorski

10 grudnia 2020 r. odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Recytatorski „CZAROWANIE SŁOWEM”. Celem konkursu była popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, a także rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały panie Katarzyna Hennig
i Violetta Beśka.

Zmagania uczestników oceniała komisja w składzie:  pani Agnieszka -Ścigała-Psiuk – wicedyrektor SOSW nr 1, pani Iwona Bartłomiejczyk - prezes Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” , pani Monika Karbowiak– nauczyciel bibliotekarz.

Repertuar był bardzo różnorodny, od wierszy Jana Brzechwy, poprzez utwory Jana Kochanowskiego, Juliana Tuwima, aż do trudnych wierszy Adama Mickiewicza i naszej Noblistki Wisławy Szymborskiej.

Jury miało bardzo trudny wybór, gdyż uczestnicy konkursu bardzo dobrze przygotowali się do recytacji. Podczas oceny wzięto pod uwagę dobór repertuaru, dykcję oraz interpretację utworu poetyckiego.

Ostatecznie zwycięzcami zostali:

I miejsce – Roksana Konieczna

II miejsce – Daniel Wąsowicz

Adam Gruchała

III miejsce – Andrzej Bartmanowicz

Antoni Wieczorek

Wyróżnienia otrzymali:

  1. Julia Goc

  2. Daria Goc

  3. Patryk Szpigiel

  4. Damian GruchałaOrganizatorzy byli pod ogromnym wrażeniem zaangażowania dzieci i młodzieży
w to przedsięwzięcie. Szkolny Konkurs Recytatorski „CZAROWANIE SŁOWEM” przeszedł do historii. Zapraszamy za rok.