Szkolny Klub Europejski „Brukselka”

Działalność Ośrodka » Szkolny Klub Europejski „Brukselka”

Szkolny Klub Europejski „Brukselka” swoją działalność rozpoczął we wrześniu 2007r. Opiekunami Klubu są: mgr Małgorzata Potocka, mgr Iwona Olszówka, mgr Agnieszka Dziurkowska.

 

 W ramach comiesięcznych spotkań dzieci biorą udział w zajęciach dotyczących popularyzowania Unii Europejskiej, znajomości kultury, tradycji i obyczajów krajów wchodzących w jej skład. Ponadto nasi wychowankowie uczestniczą w licznych konkursach o zasięgu wojewódzkim, powiatowym i ogólnopolskim min.:

 • Udział w III ogólnopolskiej edycji konkursu plastycznego organizowanego przez „Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Dzieciom” (2007)
 • Udział w konkursie plastycznym „W świecie mitów greckich” zorganizowanym przez Szkolny Klub Europejski przy MOW w Herbach. Wyróżnienie Mateusza Kubana w konkursie plastycznym  (2008)
 • Udział w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej „We wspólnej Europie” zorganizowanym przez Szkolny Klub Europejski przy MOW w Herbach. III miejsce przedstawicieli szkoły podstawowej: Paulina Matuszczak, Kamil Matuszczak, Magdalena Przeniosło (2008)
 • Udział w konkursie plastycznym „Ilustracja do baśni Pinokio” oraz VII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej „We wspólnej Europie” – Włochy historia i współczesność zorganizowanym przez Szkolny Klub Europejski przy MOW w Herbach (2009)
 • Udział w VIII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej „We wspólnej Europie” – Francja historia i współczesność zorganizowanym przez Szkolny Klub Europejski przy MOW w Herbach (2010)
 • Udział w konkursie europejskim na plakat „20-lecie Konwencji o prawach Dziecka” zorganizowany przez Dyrekcję Generalnej Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa (2010)
 • Udział w IX Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej „Anglia – historia i współczesność” w MOW w Herbach, gdzie uczniowie otrzymali V miejsce.Zmagali się z szeregiem pytań dotyczących zarówno Unii Europejskiej, w tym Anglii, kraju, który najbardziej upodobali sobie podczas zajęć warsztatowych Klubu Europejskiego „Brukselka”. Konkurs składał się z zadań testowych, krzyżówek, wykreślanki, puzzli układanych na komputerze, ale i fragmentów zdjęć i filmów. Cała uroczystość konkursowa zakończona została degustacją potraw angielskiej kuchni (2011)

 

Corocznie organizujemy Dzień Europejczyka, angażując do występów wszystkie dzieci niepełnosprawne intelektualnie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Uroczystość ta cieszy się wielkim powodzeniem z uwagi na oryginalność przedstawianej w niej tematyki o krajach UE. Tematyka obchodów Dnia Europejczyka obejmowała min.:

 

 • „Zjednoczeni w różnorodności” (2008)
 • „Europo Witaj nam” (2009)
 • „Z Europą w świat daleki…”  (2010)
 • „Pokochajmy Europę by wypiękniała jednością” (2011)

 

W roku szkolnym 2010/2011 wychowankowie Klubu Europejskiego „Brukselka” brali udział w programie „UNISZKOŁA” promując Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w Województwie Śląskim http://www.slaskie2011.pl/.

 

Działający na terenie szkoły Szkolny Klub Europejski „Brukselka” objął swoją opieką organizowanie wielu przedsięwzięć min.:

 • warsztaty „Wyjątkowe to święta, bo łączą ludzkie serca”. W trakcie warsztatów uczniowie poznawali sposoby obchodzenia świąt, przygotowywane potrawy wigilijne, słuchali kolęd w różnych językach. Wykonywali również ozdoby świąteczne, którymi przystrajali choinkę,
 • cykl spotkań „Zaczarowany świat bajek” Przekazywane dzieciom treści były dostosowane do ich możliwości percepcyjnych i rozwojowych. Spotkania z książką, filmem, ale i tworzenie scenek teatralnych dostarczyły dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń,
 • zajęcia „Europo witaj nam i daj się lubić daj” – w ramach których uczniowie z pomocą nauczycieli opracowali propozycje prezentacji wylosowanych krajów (zabytków, walorów turystycznych, muzyki, literatury, kuchni, tańców),
 • europejskie muzykowanie „Everybody sing a song”, Poznanie różnorodnych stylów muzycznych w ramach zajęć umożliwiło dzieciom i zmotywowało je do podjęcia własnej aktywności muzycznej. Starsi wychowankowie podjęli próby śpiewania w języku angielskim. Wśród utworów znalazły się min.:  „If you`re happy”, „You are my sunshine”, “Something there”. Ponadto słuchali utworów w języku: włoskim, niemieckim, francuskim, czeskim, do których wykonywali określone formy muzyczne.

 

            Z uwagi na dużą aktywność w realizacji tych przedsięwzięć nasze dokonania zostały ujęte w aktualnościach i wydarzeniach na stronie głównej programu UNISZKOŁA:

 

http://www.slaskie2011.pl/main/aktualnosci/Czerwony-Kapturek-z-Dbrowy-Grniczej-dotar-do-Brukseli/idn:143.html