Szkolny Klub Bezpieczeństwa

Aktualności » Szkolny Klub Bezpieczeństwa

W ramach swojej działalności Szkolny Klub Bezpieczeństwa w naszej placówce zorganizował spotkania mające na celu uświadomienie naszym uczniom zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych.

Przedstawiciele Policji Miejskiej i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie przybliżyli uczniom problematykę związana z uzależnieniami i skutkami uzależnień. Panie omówiły zagrożenia wynikające z używania środków psychoaktywnych
i alkoholu, udzieliły informacji , gdzie uzależnieni i ich rodziny mogą szukać wsparcia, promowały działania związane z kształtowaniem zdrowego trybu życia.