Świetlica szkolna

Działalność Ośrodka » Świetlica szkolna

Świetlica szkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 to miejsce gdzie dzieci oczekują po  zajęciach lekcyjnych na rodziców i zajęcia  w ramach projektu „Nasza szkoła – naszą szansą”. Opiekunem świetlicy jest wykwalifikowany pedagog mgr Iwona Bartłomiejczyk.

 

 

 Na świetlicy czas spędza się miło, ciekawie i pożytecznie.
W tym miejscu dzieci odrabiają zadania lekcyjne i nawiązują przyjaźnie. Dzieci z trudnościami w uczeniu się biorą udział w zajęciach terapeutycznych wykorzystujących Kinezjologię Edukacyjną P. Dennisona. Ponadto wychowankowie świetlicy uczą się spędzać czas rozwijając swoje zainteresowania. Mogą także uczestniczyć w grach i fascynujących zabawach. Często, w ramach realizacji programu „Wyprawa do krainy bajek”,  mają okazję przenieść się w świat czytanych baśni, bajek i opowiadań, które pomagają uczniom zrozumieć otaczający świat i rozwijają ich wyobraźnię.

 

 

Na terenie świetlicy organizowane są zajęcia plastyczne, w których  uczestniczą częstochowscy artyści – Pani Danuta Króliszewska, Pani Krystyna Onysyk, Pan Grzegorz Janus. Zajęcia te rozwijają zdolności  uczniów i  są przez nich lubiane. Wykonane przez uczniów w czasie tych zajęć prace są prezentowane podczas organizowanych na terenie świetlicy wystaw.

 

 

 Na świetlicy dzieci wykonują również prace plastyczno-techniczne, które wysłane są na liczne konkursy szkolne, międzyszkolne, miejskie i powiatowe. Wychowankowie świetlicy zdobywają  nagrody i wyróżnienia.

 

 

 Wychowawca świetlicy dba  o właściwy rozwój  uczniów organizując ich czas tak, aby czuli się tu bezpiecznie i komfortowo .

 

 

Do dyspozycji dzieci na świetlicy są pomoce dydaktyczne, ćwiczenia edukacyjne, książki, zabawki, sprzęt RTV i DVD oraz komputer.