Struktura Ośrodka


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie powstał 01.09.2000 r. w wyniku przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5.

 

Placówka obejmuje opieką, nauczaniem, wychowaniem i rewalidacją dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

 

Praca rewalidacyjno-wychowawcza dostosowana jest do indywidualnych możliwości i umiejętności naszych wychowanków.

 

W skład Ośrodka wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna

 2. Gimnazjum Specjalne

 3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4  

 4. Grupy wychowawcze w internacie