Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"


Stowarzyszenie Wspierania  Osób Niepełnosprawnych

 

"Pomocna Dłoń" w Częstochowie


Wyświetl zdjęcie w pełnym rozmiarze

 


Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosparwnych "Pomocna dłoń" powstało w 2008 r. w Częstochowie. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do osobowego i fizycznego rozwoju dzieci i młodzieży i niepełnosprawnej oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.


Stowarzyszenie wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Otacza ono swoją opieką wychowanków i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie oraz udziela wsparcia i pomocy ich rodzinom.


Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, zapobiega izolacji społecznej tych osób, propaguje  zasady tolerancji wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Stwarza warunki do integracji (zarówno z rówieśnikami ze szkół środowiskowych, integracyjnych jak i z osobami starszymi, chorymi -podopiecznymi Domów Pomocy Społecznej).


Wspiera realizację zadań wychowawczych, opiekuńczych edukacyjnych i rehabilitacyjnych. Dzięki temu podopieczni Stowarzyszenia co roku wyjeżdżają na turnus rehabilitacyjny. Organizuje dla podopiecznych wyjazdy i wycieczki edukacyjne oraz turystyczne. Udziela pomocy podopiecznym w trudnej sytuacji losowej i materialnej poprzez organizowanie paczek żywnościowych, odzieżowych, świątecznych. Ponadto pomaga SOSW nr1 w dopełnianiu wyposażenia m.in. pomocy dydaktycznych.


Wspiera działalność twórczą i artystyczną dzieci i młodzieży. Rozwija zainteresowania dzieci i młodzieży literaturą, filmem (np. organizacja wyjść do kina, zbiórka książek, wizyty w muzeum), ekologią (organizowanie wycieczek i zajęć ekologicznych).