Sprzątanie świata SOSW NR1

Aktualności » Sprzątanie świata SOSW NR1

Społeczność naszej placówki dnia 22 września jak co roku włączyła się do akcji SRZĄTANIE ŚWIATA.

Tegoroczna akcja Sprzątania świata przebiegała pod hasłem „Plastik?Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.

Celem każdej akcji w naszej szkole jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko – segregacja śmieci. Prowadzimy działania propagujące ograniczanie zaśmiecenia wokół szkoły, selektywną zbiórkę i recykling, a także zbieramy nakrętki. 

W tym roku tradycyjnie odbyły się warsztaty plastyczne dla uczniów klas młodszych. Starsi uczniowie z kolei uczestniczyli w prelekcji. Podsumowaniem zajęć było wspólne sprzątanie.