Opieka medyczna

Zajęcia Specjalistyczne » Opieka medyczna


Wykwalifikowana pielęgniarka szkolna mgr Maria Szczurek realizuje wszelką pomoc w zakresie opieki medycznej. Wśród działań realizowanych na terenie szkoły znajdują się m.in.: 

  • nawiązywanie współpracy z nauczycielami i wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, logopedą,
  • organizacja współpracy z personelem szkoły w zakresie promocji zdrowia,
  • identyfikacja problemów zdrowotnych, szkolnych i społecznych uczniów,
  • współpraca z nauczycielami w-f w kwalifikacji uczniów do grup na zajęcia z wychowania fizycznego,
  • udzielanie pierwszej pomocy uczniom i pracownikom szkoły w urazach i nagłych wypadkach,
  •  organizacja fluoryzacji w klasach I-III,
  • wykonywanie badań przesiewowych 6,7,10,12 i 13 latków,
  • wydawanie kart profilaktycznych badań do POZ,
  • analiza badań przesiewowych,
  • przeglądy sanitarno-higieniczne szkoły i otoczenia.