O projekcie

Projekt Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie » O projekcie

 

Projekt „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie” ma na celu podniesienie efektywności kształcenia początkowego poprzez zwiększenie dostępu do zindywidualizowanych zajęć w klasach I – III oraz doposażenie bazy dydaktycznej w 47 szkołach podstawowych w Częstochowie (42 szkołach ogólnodostępnych, 4 szkołach specjalnych i 2 specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych).

 

 

 

Termin realizacji projektu:

 

Termin rozpoczęcia: 2 kwietnia 2012 r.

 

Termin zakończenia: 30 sierpnia 2013 r.

 

Koszt  realizacji projektu:

 

Całkowity koszt projektu: blisko 3 000 000,00 PLN

 

Beneficjent:

 

Gmina Miasto Częstochowa

 

 

 

Cele szczegółowe projektu:

 

1.Poprawa umiejętności czytania, pisania oraz umiejętności matematycznych;

 

2.Zmniejszenie zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń w komunikacji społecznej;

 

3.Wzrost dostępności do zajęć korekcyjnych;

 

4.Poprawa rozwoju psychospołecznego uczniów niepełnosprawnych;

 

5.Zwiększenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

 

 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 

1.Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

 

2.Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

 

3.Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

 

4.Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

 

5.Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

 

6.Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych;

 

7.Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne;

 

8.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo;

 

9.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych plastycznie;

 

10.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych muzycznie;

 

11.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych teatralnie;

 

12.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z języka angielskiego;

 

13.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych sportowo;

 

14.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych czytelniczo;

 

15.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych tanecznie.

 

 

 

W ramach projektu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1
w Częstochowie będą prowadzone następujące formy wsparcia:

 

1.Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

 

     a) język polski

 

     b) język obcy (angielski)

 

2.Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

 

3.Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

 

4.Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego;