NauczycieleNauczyciele SOSW nr 1:


mgr Iwona Bartłomiejczyk


mgr Grażyna Beleć

 

         mgr Violetta Beśka 


mgr Małgorzata Bednarek

 

mgr Iwona Bołtuć

 

mgr Radosław Domański

 

mgr Teresa Duda

 

mgr Agnieszka Dziurkowska

 

         mgr  Małgorzata Gomułka 

 

mgr Katarzyna Hennig

 

     mgr   Izabela Jacewicz


mgr Ewa Janikowska

 

mgr Monika Karbowiak

 

      mgr   Barbara Korsak 

 

mgr Zbigniew Kołodziejczyk

 

mgr Renata Krystek

 

mgr Janusz Konieczkowicz

 

mgr   Maria Kowaleczko - Miedzińska 


mgr Agata Kwietniowska – Geroń 


mgr  Anna Leszczyńska 

 

mgr Małgorzata Łyko

 

mgr Iwona Markowska

 

mgr Magdalena Matysiak

 

     mgr  Katarzyna Miarka 

 

mgr Dorota Miłkowska

 

mgr Katarzyna Pawińska

 

mgr Justyna Pawińska-Wiora

 

mgr Małgorzata Potocka-Ryś

 

mgr Anna Sobańska

 

mgr Jolanta Sołtysiak

 

mgr Małgorzata Sowińska

 

     mgr Grażyna Stachurska 


mgr Karolina Wolna 


mgr Gabriela Walotek


mgr Magdalena Żmijewska 

 

 

  

 

Wychowawcy Internatu SOSW nr 1:


mgr Wiesława Balas


mgr Jerzy Łyko

 

mgr Dariusz Kotlarczyk

 

     mgr  Sylwia  Literacka 


mgr Ewa Srokosz


mgr  Mariusz Schulz 

 

mgr Monika Szuster

 

mgr Anna Szymczyk

 

      mgr  Zbigniew Walotek