Nauczanie indywidualne

Zajęcia Specjalistyczne » Nauczanie indywidualne

 

Nauczania indywidualne z uczniami z upośledzeniem w stopniu głębokim odbywają się codziennie w domu ucznia, w godzinach wcześniej ustalonych z rodzicami dziecka. Praca odbywa się według programu edukacyjno – terapeutycznego, układanego indywidualnie dla każdego dziecka zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o kształceniu specjalnym, sugestiami jego rodziców i obserwacjami własnymi nauczyciela. W pracy wykorzystujemy wiele metod: program aktywności Ch. Knilla, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, aromaterapię, muzykoterapię, naukę przez modelowanie oraz wiele innych w zależności od możliwości psychoruchowych dziecka. Każdy uczeń nauczania indywidualnego uczestniczy również w życiu szkoły poprzez udział w uroczystościach szkolnych, wyjść do teatru oraz filharmonii, podczas których spotyka się z rówieśnikami.