Narodowe czytanie w SOSW Nr 1

Aktualności » Narodowe czytanie w SOSW Nr 1

Dnia 3 września 2021 roku po raz kolejny nasza placówka wzięła udział
w akcji Narodowe Czytanie, nad którą patronat honorowy sprawuje Para Prezydencka. W tym roku czytaliśmy fragmenty utworu g. Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” .

Cała uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00. Na początku odczytano List Prezydenta RP. Następnie przedstawiono historię ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania”. W tym roku Narodowe Czytanie obchodzi jubileusz - to już po raz dziesiąty spotykamy się na wspólnym czytaniu.

Narodowe Czytanie rozpoczęła Pani Grażyna Olaszewska – Kierownik Biblioteki Publicznej Filia nr 2, następnie fragmenty utworu przeczytała Pani Dyrektor Agnieszka Ścigała – Psiuk, Pani Ewa Galle – wicedyrektor naszej placówki oraz Pani K. Hennig. Uczniowie biorący udział we wspólnym czytaniu byli zachwyceni fragmentami czytanego teksu. Swoje zadowolenie okazali nagradzając czytających licznymi brawami.

Cała społeczność szkolna mogła obejrzeć okolicznościową wystawę i obejrzeć fragmenty przedstawienia teatralnego. Organizatorzy akcji przyniesione książki stemplowali okolicznościową pieczęcią.

Wszystkim uczestnikom Narodowego Czytania w SOSW Nr1 serdecznie dziękujemy udział.