Logopedia

Zajęcia Specjalistyczne » Logopedia

Zajęcia logopedyczne prowadzi wykwalifikowana specjalistka i terapeutka w zakresie logoterapii - mgr Iwona Bołtuć. Zajęciami logopedycznymi objęci są uczniowie wszystkich klas Ośrodka, łącznie 32 osoby w roku szkolnym 2011/2012 (stan na dzień 02. 04. 2012).

 

Uczniowie uczestniczą w diagnozie i terapii zaburzeń mowy oraz reedukację wad wymowy. Lekcje odbywają się w oddzielnym gabinecie, w pełni przygotowanym do potrzeb uczniów z różnymi problemami w komunikowaniu się. Do dyspozycji logopedy i podopiecznych pozostają: dwa komputery stacjonarne z nowoczesnym, specjalistycznym oprogramowaniem logopedycznym, mikrofonami i grami dydaktycznymi, utrwalającymi osiągnięcia uczniów, lustro logopedyczne typu TRYPTYK  z podświetleniem, projektor piktogramów, powiększalnik cyfrowy TRAVELLER dla uczniów słabowidzących.

 

W procesie dydaktycznym wykorzystywane są również liczne pomoce dydaktyczne wykonane z wysokiej jakości materiałów jak drewno, metal, tkaniny, plastik (puzzle, układanki, domina logopedyczne, glottodywaniki, ksylofony, dzwonki, pomoce do ćwiczeń słuchu tonalnego i fonematycznego. Gabinet logopedyczny został wyposażony dzięki udziałowi placówki w programach unijnych i PFRON : EDUKACJA 2005 – 2006, EFS 2006 i środkom pozyskanym przez szkołę i logopedę szkolnego od sponsorów.