Internat


INTERNAT GRUP WYCHOWAWCZYCH

 

W skład SOSW nr 1 wchodzi Internat Grup Wychowawczych, w którym dziećmi opiekuje się wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca pełne kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki oraz doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. W grupach wychowawczych panuje przyjazna, rodzinna i domowa atmosfera.

 

Wychowawcy wspomagają wszechstronnie rozwój swoich podopiecznych.

 

W grupach wychowawczych praca prowadzona jest na czterech płaszczyznach:

 

- opiekuńczej,

 

- wychowawczej,

 

- edukacyjnej,

 

- rewalidacyjnej.

 

Internat dysponuje ok.30 miejscami i przeznaczony jest dla uczniów mieszkających w dużej odległości od szkoły, a także dla uczniów, których sytuacja rodzinna nie pozwala na pobyt stały we własnych domach.

 

Pobyt w internacie jest bezpłatny, odpłatność pobierana jest jedynie za całodzienne wyżywienie wychowanków (w przypadku osób będących w trudnej sytuacją rodzinnej istnieje możliwość pełnego finansowania wyżywienia ze środków MOPS lub GOPS). Codzienne wyżywienie dostosowane jest do potrzeb rozwijającego się organizmu oraz dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży.

 

Wychowankowie mają zapewnioną 24 godzinna wszechstronną i fachową opiekę. Indywidualna praca dydaktyczno-wychowawcza dostosowana jest do potrzeb wychowanka.

 

Na terenie Internatu prowadzone są zajęcia plastyczno-techniczne, sportowe, zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego. Dzieci mogą liczyć na pomoc w nauce i odrabianiu lekcji. Wychowawcy w celu urozmaicenia czasu wychowankom często organizują rajdy, wycieczki, pikniki na świeżym powietrzu. Dla miłośników wodnych szaleństw prowadzone są zajęcia na krytej pływalni. Oprócz tradycyjnie obchodzonych uroczystości tj. urodzin wychowanków, powitania i zakończenia roku szkolnego, zabaw okolicznościowych, dużą wagę przywiązują również do tradycji i obrzędowości świąt okolicznościowych i religijnych.

 

      Integrujemy się również ze środowiskiem lokalnym, utrzymując stały kontakt z innymi placówkami . Reprezentujemy ośrodek i umiejętności naszych wychowanków umożliwiając im uczestnictwo w licznych konkursach i uroczystościach szkolnych i poza szkolnych na terenie miasta i województwa, aby jak najlepiej przygotować dzieci i młodzież do dalszego życia.

 

W gronie naszych wychowanków i wychowawców każde dziecko znajdzie zrozumienie i otrzyma wiele pozytywnych emocji.