Integracyjny konkurs wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego

Aktualności » Integracyjny konkurs wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego

Dnia 26 listopada 2021 r. po raz kolejny odbył się integracyjny konkurs wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego pod hasłem „Jestem bezpieczny – znam znaki drogowe”.

Celem Konkursu było działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

    1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

    2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

    3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

    4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu

Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”

Konkurs składał się z pięciu etapów.

Etap I – w tej części uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą teoretyczną dotyczącą przepisów ruchu drogowego.

Etap II – w drugiej części uczestnicy rozwiązywali test ze znajomości znaków drogowych. Musieli nie tylko podać poprawną nazwę znaku, ale także pokolorować wskazane znaki, przypisać do odpowiednie grupy lub wstawić odpowiedni znak do przedstawionej sytuacji na drodze.

Etap III – stanowił test z zakresu zasad udzielania pomocy przedmedycznej.

Etap IV – w tym etapie uczestnicy musieli wykorzystać posiadana wiedze w praktycznych zadaniach

Etap V – to teleturniej - każda drużyna odpowiadała na wylosowane pytania. Jak w każdym teleturnieju liczył się łut szczęścia.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie wykazali się dużą wiedzą
i umiejętnościami, a rywalizacja trwała do ostatniego pytania.