Edukacyjne Centrum KonsultacjiBezpłatna, specjalistyczna pomoc i doradztwo dla:    nauczycieli, wychowawców, pedagogów

(przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),

     rodziców/opiekunów prawnych

dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

   studentów.

 

W ramach działalności proponujemy:

- konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
w szkole ogólnodostępnej,

- konsultacje specjalistyczne dla rodziców dzieci i młodzieży
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zakresie
trudnych sytuacji wychowawczych, rodzinnych i zdrowotnych,

- udział nauczycieli w lekcjach otwartych w zakresie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych i innych,

- udział rodziców w zajęciach otwartych prezentujących niwelowanie zachowań trudnych dzieci i młodzieży
o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- udział studentów w praktykach szkolnych i wolontariacie.

 

36 pedagogów SPE-cjalnych do Twojej dyspozycji !

W każdy wtorek od 15.30 do 16.30

 

Nie czekaj, zgłoś się i sprawdź !

Pomóż sobie i swojemu dziecku !

 

Zgłoszenia osób zainteresowanych

telefonicznie lub mailowo

Tel./fax.: 034 360 10 72

e-mail: eck.sosw1czestochowa@interia.pl

 

Pierwsza tego typu placówka w Polsce !

 

Od 1 marca 2013 roku już w Częstochowie !

 

SPE-cjalna pomoc

dla

SPE-cjalnych potrzeb !


Edukacyjne Centrum Konsultacji

przy SOSW nr 1 w Częstochowie

ul. Legionów 54A

42-200 Częstochowa

Tel./fax.: 0 34 360 10 72

                   e-mail: eck.sosw1czestochowa@interia.pl