Chór Szkolny „Talent”

Działalność Ośrodka » Chór Szkolny „Talent”

     Chór szkolny „Talent” rozpoczął swoją działalność w dn. 20.11.2008r.   Chęć udziału w zajęciach pozalekcyjnych zadeklarowali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum SOSW nr 1. Pomysłodawcą i instruktorem zajęć została mgr Iwona Olszówka.

Tematyka treści nauczania realizowanych w toku zajęć obejmuje:

 • naukę piosenek, śpiew indywidualny i grupowy,
 • doskonalenie głosu i techniki śpiewania przez zastosowanie ćwiczeń emisyjnych,
 • kształtowanie techniki zespołowego śpiewu przez ćwiczenia wyrównujące barwę samogłosek i poprawną dykcje.

 

Ponadto w ramach projektu „Podaj mi swoją dłoń i bądź przyjacielem” realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 przez Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pomocna dłoń” – uczniowie brali udział w zajęciach nauki gry na flażolecie.

 

Kontynuując nabyte umiejętności postanowiliśmy nadal kształtować grę na flażolecie w toku zajęć chóru oraz podjęliśmy próby łączenia utworów śpiewanych i gry na flażolecie w różnorodnych formach muzycznych.

 

Uczniowie SOSW nr 1 w trakcie zajęć chóru szkolnego "Talent" przygotowywali się do licznych uroczystości szkolnych i konkursów. Swoje zdolności prezentowali również podczas występów pozaszkolnych:

 • 19.04.2010r. – udział w konkursie „Nie święci garnki lepią, nie święci wiersze klepią” w SOSW w Radomsku, zaprezentowanie piosenek: „Być kobietą”, „Zakazany owoc”, „Laleczka z saskiej porcelany”
 • 20.04.2010r. – udział w eliminacjach XXXV Jubileuszowego Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych zorganizowanego przez MDK w Częstochowie
 • 11.05.2010r. – udział w Spotkaniu Integracyjnym „Mam Talent” zorganizowanym przez SP nr 53 w Częstochowie
 • 14.05.2010r. – udział w uroczystości szkolnej z okazji obchodów Dnia Europejczyka „Z Europą w świat daleki…”
 • 26.05.2010r. – udział w Wiosennym Dniu Integracji zorganizowanym w SOSW nr 1, w tym zorganizowanie konkursu Karaoke,
 • 28.05.2010r. – udział w uroczystości szkolnej dot. przygotowania oprawy muzyczno-wokalnej z okazji Dnia Matki zorganizowanej w SOSW nr 1.
 • 11.11.2011r. – udział w XV Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie: Trio „Talent” w składzie: Izabela Uchnast, Justyna Górska, Magdalena Przeniosło – wyróżnienie specjalne,
 • 26.03.2011r. – udział w I Konkursie Piosenki „Marcowe Nutki” organizowanym przez SM „Północ” w Częstochowie: Klaudia Leończuk, Magdalena Przeniosło, Justyna Górska, Anna Matuszczak .
 • 07.04.2011r. – udział w IX Ogólnopolskim Międzyośrodkowym Konkursie Artystycznym „Nie święci garnki lepią, nie święci śpiewają i wiersze klepią” zorganizowanym przez SOSW w Radomsku:

          - Klaudia Leończuk – wyróżnienie,

          - Izabela Uchnast – III miejsce,

 • 27.05.2011r. – udział w I Międzyszkolnym, Integracyjnym Konkursie „Recytacji i Piosenki” organizowanym przez Gimnazjum nr 18 w Częstochowie: Anna Matuszczak, Klaudia Leończuk, Izabela Uchnast, Justyna Górska, Paulina Matuszczak, Magdalena Przeniosło,
 • 09.06.2011r. – udział w uroczystości szkolnej z okazji obchodów Dnia Europejczyka „Pokochajmy Europę by wypiękniała jednością”.
 • 20.10.2011r. – udział w IX Radomszczańskich Spotkaniach Integracyjnych zorganizowanych przez Miejski Dom Kultury w Radomsku i SOSW w Radomsku, zaśpiewanie utworów: Czas nas uczy pogody” i „Z kimś takim jak ty” przez Izabelę Uchnast, Magdalenę Przeniosło, Klaudię Leończuk,
 • 04.11.2011r. – udział w eliminacjach XVI Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w MDK w Myszkowie,
 • 10.11.2011r. – otrzymanie nagrody – wyróżnienie specjalne dla Tria Talent: Magdalena Przeniosło, Izabela Uchnast, Anna Matuszczak w XVI Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w MDK w Myszkowie,
 • 29.11.2011r. – występ Tria Talent: Magdalena Przeniosło, Izabela Uchnast, Anna Matuszczak w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, śpiewanie pensjonariuszom utworów patriotycznych,
 • 09.12.2011r. – udział w Koncercie Kolęd „Europejskie Kolędowanie” zorganizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, dzieci: Klaudia Leończuk, Magdalena Przeniosło i Anna Matuszczak otrzymały nagrody w postaci odtwarzaczy mp4 za zaśpiewaną pastorałkę „Kto wie” De Su.

     Ponadto uczestnicy Chóru „Talent” brali udział w pracach promujących SOSW nr 1 – dzieci: Klaudia Leończuk, Magdalena Przeniosło i Anna Matuszczak nagrały pastorałkę „Kto wie” De Su, opiekun wykonał projekt okładki płyty w formacie wydruku, nagrał i przygotował płyty dla osób wspierających SOSW nr 1. Prace nagrania pastorałki odbywały się przy współudziale mgr Radosława Domańskiego.